Biotechnicus Translationele Neonatologie (2024)

Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde biotechnicus met affiniteit voor translationeel onderzoek op het gebied van neonatale hersenschade? Dan zijn wij op zoek naar jou voor ons nieuwe onderzoeksproject ‘Optimale timing van celtherapie voor cerebrale parese na perinatale asfyxie’.

Functieomschrijving
We bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging tot maximaal 2 jaar (totaal 3 jaar). Je gaat werken op het onderzoeksproject ‘Optimale timing van celtherapie voor cerebrale parese na perinatale asfyxie’, waarvoor onze onderzoeksgroep recent een subsidie heeft gekregen van de Hersenstichting.

We zijn op zoek naar een getalenteerde biotechnicus die zich in dit project zal wijden aan onderzoek in een schapenmodel. In dit project testen we de werkzaamheid van celtherapie in combinatie met lichaamskoeling in een translationeel schapenmodel van zuurstoftekort rondom geboorte (perinataleasfyxie). Wij brengen hersenschade en behandeleffecten van celtherapie op korte en lange termijn in kaart met geavanceerde MRI-technieken, metingen van hersenfunctie en motorisch en cognitief gedrag.

Na training door ons team ben je als biotechnicus verantwoordelijk voor verschillenden taken rondom het schapenmodel. Je kan hierbij denken aan:

 • Chirurgische handelingen in het schapenmodel
 • Intensieve zorg (o.a. mechanische beademing) en verzorging van pasgeboren schapen
 • Organiseren en uitvoeren van bewegings- en gedragstesten bij schapen
 • Administratieve werkzaamheden in het kader van welzijn en registratie
 • Verzamelen, verwerken en opslaan van weefsel- en bloedmonsters
 • Analyses in het laboratorium (o.a. histologie, moleculaire en celkweek technieken)

Wij bieden jou een afwisselende en uitdagende leeromgeving binnen een stimulerende en dynamische onderzoeksgroep. Je gaat werken bij het onderzoekslaboratorium Kindergeneeskunde van Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+, onder supervisie van dr. Daan Ophelders (universitair docent laboratorium Kindergeneeskunde UM), dr. Tim Wolfs (hoofd laboratorium Kindergeneeskunde UM) en dr. Reint Jellema (kinderarts-neonatoloog MUMC+). Ons onderzoeksteam bestaat uit PhD studenten, Postdocs, medisch specialisten, verpleegkundigen, (bio)technici en studenten. Het laboratorium voor Kindergeneeskunde van de UM wordt internationaal erkend vanwege het gevestigde preklinische werk op het gebied van innovatieve interventies voor een slechte start in het leven. Onze translationele onderzoeksgroep werkt nauw samen met klinische afdelingen van het Maastricht UMC+ en andere (inter-)nationale onderzoekslaboratoria binnen en buiten Maastricht.

Functie-eisen
Ons team zoekt een gemotiveerde, enthousiaste biotechnicus met interesse in translationeel onderzoek in de neonatologie.

 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding biotechnicus (art. 13f.2 of artikel 9 WOD bevoegdheid) en minimaal 1-2 jaar ervaring met biotechnologische technieken.
 • Ervaring met grote proefdieren, chirurgie en gedragsexperimenten is een pré.
 • Jij bent in staat om zelfstandig en accuraat in vivo experimenten uit te voeren.
 • Je bent proactief, leergierig, verantwoordelijk en flexibel, en je gaat technische uitdagingen niet uit de weg.
 • We zoeken een teamspeler die met verschillende onderzoekers in het team nauw kan samenwerken, die initiatiefrijk is, en die goede communicatie en organisatie vaardigheden heeft.

Heb jij de ambitie om in een uitdagende onderzoekomgeving te werken aan verschillende interessante onderdelen van dit onderzoeksproject, reageer dan op deze vacature!

Wat biedt de UM?
Als Biotechnicus Translationele Neonatologie bij Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:

 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal 7 conform UFO-profiel Technicus O&O-gebonden – profiel V 3 met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen €2693,00 en €3636,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 12 maanden met een omvang van 1,0 FTE. Bij gebleken geschiktheid zal de arbeidsovereenkomst omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie klik hier.

Universiteit Maastricht
Waarom werken aan de Universiteit Maastricht?

Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst. Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan.

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien.

Voor meer informatie over de UM klik hier.

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)
In de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) draait alles om gezond leven. Ons onderzoek en onderwijs is niet alleen gericht op herstel maar focust sterk op preventie, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. We zijn erop uit om met onze kennis en kunde daadwerkelijk te kunnen zorgen voor gezonde levens van individuele mensen én de maatschappij als geheel. In onderwijs, onderzoek en zorg is de FHML sterk verbonden met het academisch ziekenhuis Maastricht waarmee ze samen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vormt.

De FHML wordt gevormd door een (inter)nationale community medewerkers en studenten en is de grootste faculteit van Maastricht University. De faculteit biedt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen in vernieuwende onderwijsconcepten waarin de nadruk altijd ligt op het bouwen van bruggen naar de praktijk.

Het multidisciplinaire onderzoek van de FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. Naast onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten gaat het ook om onderzoek waarvan de resultaten direct vertaald kunnen worden naar concrete toepassingen en innovaties. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in onze zes graduate schools en twee instituten.

Nieuwsgierig?
Ben jij geïnteresseerd geraakt in deze mooie functie maar heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met:
Dr. Daan Ophelders (UD, lab Kindergeneeskunde UM) via d.ophelders@maastrichtuniversity.nl
Dr. Tim Wolfs (hoofd lab Kindergeneeskunde UM) via tim.wolfs@maastrichtuniversity.nl
Dr. Reint Jellema (kinderarts-neonatoloog MUMC+) via reint.jellema@mumc.nl

Solliciteren?
Of ben je al overtuigd en word jij onze nieuwe Biotechnicus Translationele Neonatologie? Solliciteer dan nu, uiterlijk 3 juni 2024, op deze functie.

De vacature staat open voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Biotechnicus Translationele Neonatologie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 6382

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.