Alle geheime codes om je Android-telefoon te bedienen (2024)

Android-telefoons werken met codes die je via de telefoon-app gebruikt om informatie over je smartphone te bekomen of toegang te krijgen tot speciale instellingen. Sommige codes werken voor alle Android-toestellen, terwijl andere per telefoonmerk verschillen. We bespreken wat je met de codes kan.

Man Machine Interface-codes

Als je ooit de pincode van je simkaart hebt gewijzigd of de 'rinkeltijd' hebt verlengt - dat is de tijd die verstrijkt alvorens bellers bij je voicemail terecht komen - dan heb je misschien toen een code gebruikt in de Telefoon-app. Het gaat om zogenaamde 'USSD-codes' die bij elke provider verschillen. Dankzij dergelijke codes kan je rechtstreeks communiceren met de servers van je provider, om zo instellingen aan te passen voor je telefoondiensten.

In dit artikel hebben we het over een variant van de USSD-codes, namelijk de 'Man Machine Interface-codes' (MMI). Hiermee kan je snel toegang krijgen tot informatie en instellingen van je telefoon, maar anders dan bij USSD-codes werkt MMI volledig offline.

Generieke codes

MMI-codes maken deel uit van Android, maar vaak voegen de verschillende fabrikanten extra functies toe. Toch zijn er ook merken die helemaal niet of nauwelijks van MMI-codes gebruik maken. Google is zo'n fabrikant, en als je Pixel telefoon hebt kan je dus enkel deze generieke codes gebruiken.

Alle geheime codes om je Android-telefoon te bedienen (1)

Zo voer je de codes in via de Telefoon-app

Zulke codes typ je in via de telefoon-app, en om ze te activeren druk je op bellen. Een belangrijke regel wanneer je twijfelt om instellingen aan te passen, is dat je eerst voor je zelf bepaalt of je wel goed begrijpt wat je aan het doen bent. We geven eerst een overzichtje van de generieke codes:

 • *#06#: toont het IMEI-nummer, de unieke identificatienummer van je telefoon
 • *#07#: toont de SAR-waarden, ofwel de straling die je apparaat blootstelt aan je lichaam
 • *#*#225#*#*: toont het aantal opgeslagen agenda-items
 • *#*#426#*#*: toont diagnostische gegevens over 'Firebase Cloud Messaging', een tool van Google Play Services waarmee veel apps werken
 • *#*#759#*#*: toont deRLZ-debug UI
 • *#*#4636#*#*: toont info over je telefoon, je (mobiele) netwerkverbinding en de gebruikte apps

ASUS-codes

Deze codes werken alleen op telefoons van ASUS:

 • *#07#: toont labels van de regulators
 • .12345+=: start de engineering-modus. Deze moet je invoeren in de rekenmachine-app. De engineering mode geeft je toegang tot meer instellingen dan de ontwikkelaarsmodus op je telefoon

Motorola-codes

Deze codes werken alleen op telefoons van Motorola:

 • *#*#2486#*#*: start de engineering modus. De engineering mode geeft je toegang tot meer instellingen dan de ontwikkelaarsmodus op je telefoon
 • *#07#:toont labels van de regulators

Nokia-codes

Deze codes werken alleen op telefoons van Nokia:

 • *#*#372733#*#*: Opent de service modus, een testmenu van de belangrijkste functies van je telefoon

Gerelateerde artikelen

Nog eens 6 handige dingen die je oude smartphone of tablet kan 17 november 2022

OnePlus-codes

Deze codes werken alleen op telefoons van OnePlus:

 • 1+=: toont het Never Settle-logo. Moet ingevoerd worden in de rekenmachine-app
 • *#66#: toont de IMEI-nummer,de unieke identificatienummer van je telefoon, maar in een versleutelde vorm
 • *#888#: toont de PCB-nummer van het moederbord van je telefoon
 • *#1234#: toont de softwareversie
 • *#*#2947322243#*#*: wist het interne geheugen van je apparaat (nvdr. gebruik deze voorzichtig)
Alle geheime codes om je Android-telefoon te bedienen (6)

De OnePlus Nord 2

Realme-codes

Deze codes werken alleen op telefoons van Realme:

 • *#800#: opent het menu van de fabrieksmodus. Toont veel informatie over je telefoon
 • *#888#:toont de PCB-nummer van het moederbord van je telefoon
 • *#6776#: toont de softwareversie en nog meer details

Samsung-codes

Deze codes werken alleen op telefoons van Samsung:

 • *#0*#: opent het menu voor hardwarediagnose
 • *#011#: toont informatie met betrekking tot je netwerkverbinding
 • *#0228#: toont de accustatus
 • *#0283#: toont de packet loopback-instellingen. Een signaaltest
 • *#0808#: toont de usb-instellingen
 • *#1234#: toont de softwareversie en nog meer details
 • *#2663#: toont een geavanceerd menu over de firmwareversie
 • *#7353#: toont het sneltestmenu
 • *#9090#: toont geavanceerde debug-tools
 • *#9900#: toontde system dump-modus. Die kan in bepaalde omstandigheden worden gebruikt om je telefoon te herstellen dankzij een image van de ROM
 • *#2683662#: toont de geavanceerde servicemodus
 • *#34971539#: toont de geavanceerde camera-firmware

Gerelateerde artikelen

Zo laad je de accu van je telefoon optimaal op voor lange levensduur 17 november 2022

Sony-codes

Deze codes werken alleen op telefoons van Sony:

 • *#*#73788423#*#*: toont het servicemenu
 • *#07#:toont details over certificaten
Alle geheime codes om je Android-telefoon te bedienen (8)

De Sony Xperia Pro-I

Xiaomi-codes

Deze codes werken alleen op telefoons van Xiaomi:

 • *#*#64663#*#*: toont het hardwarediagnosem*nu

Zijn er bepaalde codes die jij op je telefoon wil testen, of andere codes die jou handig lijken? Misschien ken jij nog andere geheime functies die je kan ontgrendelen op bepaalde merken van telefoons? Laat het ons weten in de reacties onderaan dit artikel.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en tipartikelen over Android? Download dan onze Android-app en volg ons op Facebook, Instagram, YouTube, Telegram en Twitter.

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Alle geheime codes om je Android-telefoon te bedienen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 5503

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.